DE EN NL

Imprint

ATEG Automation GmbH

Intzestrasse 50
D- 42859 Remscheid

Tel.: +49 (0) 2191 / 591457-0
Fax: +49 (0) 2191 / 591457-77

Email: info@ateg.de
Internet: www.ateg.nl

 

Registergericht Wuppertal, HR B 11800
Geschäftsführer: Stefan Glaubitz
Kammer: IHK Wuppertal - Solingen - Remscheid
USt.-ID.: DE173405576
Steuernummer: 126/5730/0469
WEEE-Reg.-Nr: DE91229249

 

Vreemde handelsmerken en merknamen
De gebruikte maar niet uitdrukkelijk gedefinieerde soft-en hardwaretyperingen en merknamen van de desbetreffende firma’s zijn onderhevig aan handelsmerken, merken- en patentbescherming.

Gebruik van gegevens
Het downloaden van bestanden en de overdracht van persoonlijke gegevens is op eigen risico van de gebruiker.

Uitsluiting aansprakelijkheid
De op deze pagina aanwezige links naar andere aanbieders worden na beste weten en kunnen samengesteld. Daarbij werd gelet op de betrouwbaarheid van de desbetreffende aanbieders. Een controle van de afzonderlijke inhoud was daarbij niet altijd mogelijk. Wij distantiëren ons daarom uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte pagina’s en maken de onbekende inhoud ons niet eigen. We verzoeken de lezers om ons omgaand op mogelijke onwettige pagina’s opmerkzaam te maken.

Auteursrecht
De websites en de inhoud zijn onderhevig aan de Duitse bescherming voor prestaties (diensten) en auteursrecht. Kopiëren buiten de beperkte grenzen van het auteursrecht is zonder schriftelijke toestemming verboden.

Verklaring van gegevensbeveiliging
Op deze website wordt door de technologie van de “Ertrakter GmbH” gegevens in anonieme vorm voor marketing en optimalisering doeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen samengesteld. Hiertoe kunnen cookies gebruikt worden, die gegevens uitsluitend op anonieme wijze verzamelen en opslaan. Deze gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en worden ook niet met de gegevens over de drager van het pseudoniem samen gebracht. Het verzamelen van gegevens en de opslag daarvan kan op ieder moment met werking naar de toekomst tegengesproken worden.

Concept, implementatie, webdesign en programmering:
lessingtiede - Agentur für Kommunikation
www.lessingtiede.de